این توافق‌نامه در جهت همکاری در زمینه‌ی آموزش در تاریخ  28/3/99 فی مابین خانم اعظم قاسمی رئیس انجمن بازاریابی خراسان رضوی و آقای محمدجواد کلاهدوزان مدیر عامل شرکت فناوری اکسیر منعقد شد.

این توافق‌نامه در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی، علمی و پژوهشی کاربردی و مشاوره ای امضا شده است که می توان گام مهمی در جهت ارتقای فضای علمی کشور برداشت.

این همکاری در حوزه‌های مختلفی می باشد که هر دو طرف در راستای اهداف مشترک به این توافق رسیدند.

از اقدامات اولیه بعد از انعقاد این توافق نامه، تشکیل کمیته راهبردی جهت تعیین و تدوین و راهکاری اجرایی بهینه مربوط به مشاوره در زمینه‌های مختلف آموزشی اولویت بندی و تعریف پروژه‌های آن است.

موضوعاتی که در این توافق‌نامه ذکر شده است به شرح زیر است:

  • همکاری در زمینه‌های آموزشی
  • اجرای طرح های مختلف هم‌آموزی و تولید بسته‌های آموزشی
  • همکاری در بخش استفاده از امکانات طرفین در خصوص دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی
  • همکاری در اجرای رویدادهای داخلی و خارجی (همایش، نمایشگاه و …)
  • ارائه‌ی خدمات بازاریابی از طرف انجمن و ارائه‌ خدمات دیجیتال مارکتینگ از طرف شرکت
  • همکاری در حوزه مشاوره پژوهشی و ارائه‌ خدمات کارآفرینی و توسعه کسب‌و‌کار
  • سایر موارد دیگری که با توجه به اساسنامه‌های دو مجموعه قابل انجام است

طبق این توافق‌نامه کلیه مدارک در هر دوره‌ی آموزشی با مهر و تایید انجمن بازاریابی به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.

این همکاری مشترک بین شرکت فناوری اکسیر و وزارت علوم و تحقیقات فناوری خراسان رضوی می تواند گام بزرگی در جهت آموزش‌های مفید و کاربردی برای سازمان ها و مراکز باشد.