به منظور فراهم آوردن فضای آموزشی و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه، نهاد سازمان علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با همکاری شرکت فناوری اکسیر تفاهم نامه‌ای را در تیرماه سال جاری امضاء کردند تا در جهت اهداف مشترک آموزشی فعالیت داشته باشند.

بر این اساس موضوع این تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک در زمینه درس کارورزی و کاربینی و برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های مرتبط با حوزه کارآفرینی است.

از جمله نکات مثبت در اجرای این اهداف می‌توان به ارتقای تربیت عقلانی و رشد بینش سیاسی و اجتماعی دانش‌پژوهان و اهتمام به جامعه پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی اشاره کرد.

همچنین، تقویت آموزش و پرورش، افزایش استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی و نهادهای کارآفرینی و آگاهی در خصوص مسئولیت‌های شهروندی نیز از دیگر اهداف این تفاهم نامه می باشند.

تعهدات شرکت فناوری اکسیر در این توافق‌نامه:

  1. تامین فضای مناسب اداری در صورت نیاز جهت گذراندن درس کارورزی.
  2. بازدید دانشجویان درس کاربینی از پروژه های در دست اجرای مرتبط با رشته های تحصیلی.
  3. ارائه لیست کارگاه ها و سمینارها و همایش های مشترک مورد نظر جهت برگزاری در ابتدای هر نیمسال تحصیلی.
  4. تعیین برنامه کاری با دانشجویان درس کارورزی و زمان بندی مناسب جهت حضور دانشجویان در محل شرکت.
  5. ارزیابی عملکرد دانشجویان درس کارورزی مطابق فرم مربوطه.

کلاس‌ها و برنامه‌ها در تاریخ‌ و مکان معین شده به دانش‌پژوهان اطلاع رسانی می‌شود و مدرک ارائه شده با مهر و امضای جهاد دانشگاهی و قابل ترجمه هستند.